MENY
Produkter & Tjänster

Dränering

Ett av våra anläggningsområden är dränering av alla dess slag. I huvudsak husdräneringar.

Många hus, i synnerlighet de med källare, får med åren problem med fukt. Har du fukt i väggarna kommer det med åren att förstöra huset. Den enda lösningen då är att dränera huset. I stort sätt alla hus har en dränering, med det är som med allt annat, med åren går den sönder. De gamla tegelrören går sönder, grus och jord tränger in i rören, i vissa fall kan även rötter från träd och häckar söka sig in i dräneringsrören och täppa igen dom.

Till dräneringar använder vi plaströr istället för de gamla tegelrören. De har längre hållbarhet, och vittrar inte sönder. För att fukten ska rinna av väggarna istället för in i dom använder vi isodrän skivor.

Isodrän består av cellplastkulor som är sammansatta med lim för att bilda skivor i storleken 100*75 cm. Skivan har egenskapen att det suger ut fukten ur väggen, men släpper inte in den från utsidan. Den torkar alltså ut väggen, samtidigt som den ser till att ny fukt inte kan tränga in. Samtidigt är det isolerande, så när man dränerar huset och sätter upp skivan, isolerar man samtidigt hela källarväggen.  

Det är inte bara i huset man kan ha problem med fukt, gräsmattor mm kan också behöva dräneras om vattnet står kvar på marken efter regn. Till detta gräver vi upp ett dike, lägger ner ett dräneringsrör och fyller på med makadam som släpper igenom vattnen mycket bättre än tex jord.

Vi kan också byta ut dagvattenledningar så som stuprör, spillvattenledningar som är till avloppet, och vattenledningen.

Denna webbsida bygger p DATIQs Hemsida i en Låda