MENY
Produkter & Tjänster

Produkter - dekorsten & grusmaterial - Grus, jord & dekorsten i lösvikt

Siffrorna i namnen på grusmaterial avser kornstorleken. 0-40 innebär material med fraktion från 0 upp till 40 mm.

Barkmull
455.00 kr/st
Priset avser 1 m3.
Bergkross 0-16
240.00 kr/ton
Ett grövre material med kornfraktion upp till 16 mm. Används som sista lager under t ex asfalt.
Bärlager 0-40
230.00 kr/ton
E-jord
550.00 kr/ton
Priset avser per m3
Grus 0-8
230.00 kr/ton
Harpad jord
210.00 kr/st
Pris avser per m3.
Kullersten
910.00 kr/ton
Storleken på stenen går från 70-150 mm. Säljes också per styck från enskilda påsar, priset är då 5 kr/sten.
Makadam 16-25
310.00 kr/ton
Grov makadam som fungerar utmärkt till dräneringar och stenkistor.
Natursingel 14-35
315.00 kr/ton
Natursten liten
200.00 kr/st
Storlek runt 50-70 cm.
Natursten mellan
400.00 kr/st
Storlek runt 70-120 cm.
Natursten stor
800.00 kr/st
Storlek över 120 cm.
Sandlådegrus
320.00 kr/ton
Singel 2-4
305.00 kr/ton
Singel 8-11
400.00 kr/ton
Vanlig gårdssingel, vit/grå, 8-11 mm.
Smågatsten gammal
10.00 kr/st
Begagnad sten med jämn och slät ovansida.
Smågatsten Ny
6.00 kr/st
stenmjöl 0-2
245.00 kr/ton
Används främst till att foga plattor och sten.
stenmjöl 0-8
260.00 kr/ton
Ett grövre stenmjöl med kornfraktion upp till 8 mm. Används som sista lager innan man lägger plattor, mur mm.
Storgatsten
25.00 kr/st
Svart sten 11-16
530.00 kr/ton
Mörk dekorsten med fraktion 11-16 mm. Är mörkgrå när den är torr och blir riktigt svart vid regn.
Svart sten 16-32
530.00 kr/ton
Mörk dekorsten med fraktion 16-32 mm. Är mörkgrå när den är torr och blir riktigt svart vid regn.
Svart sten 8-11
530.00 kr/ton
Mörk dekorsten med fraktion 8-11 mm. Är mörkgrå när den är torr och blir riktigt svart vid regn.
Denna webbsida bygger p DATIQs Hemsida i en Låda