MENY
Produkter & Tjänster

Utförda arbeten

Under sommaren 2007 gjorde vi markarbetet till lagerhuset i Eslöv. Gräsmatta, plantering utvändig rörläggning mm. Sedan färdigställandet har vi också haft hand om skötseln av området, med snöskottning, rabatter, klippning av häckar samt gräsklippning.

Denna webbsida bygger p DATIQs Hemsida i en Låda