MENY
Produkter & Tjänster

Om oss

 

Davidsson & Persson är ett anläggningsföretag som grundades 1994. Till en början sysslade vi mycket med mindre anläggningsjobb till privatpersoner och stängselsättningar. Med åren har vi utvecklats och vuxit till ett större företag, och har numera 9 anställda och ett mycket bredare arbetsområde. Plattläggningar, dräneringar, gröna ytor, markarbete till nybyggnation är några av våra områden.

Förutom anläggningen som vi började med har vi på senare år breddat vårt arbetsområde med snöskottning och trädgårdsskötsel. I Eslöv tar vi hand om två bostadsområden, i detta igår gräsklippning, ogräsbekämpning, häck och trädbeskärning samt snöskottning. Utöver detta har vi ett flertal föreningar, industrier och fastigheter i Eslöv där vi på vinterhalvåret tar hand om snöskottningen.

Sedan 2011 när vi blev klara med markarbetet har vi också hand om trädgårdsskötseln på förskolan Solstrålen i Svalöv.

   

Våra arbetsområden 
*Gröna ytor
*Dränering, vatten och avlopp
*Mur, trappor och plattläggning
*Stängselsättningar
*Asfalterade ytor
*Grundarbete
*Snöskottning
*Trädgårdsskötsel

Denna webbsida bygger p DATIQs Hemsida i en Låda